Andrzej Poszewiecki, Uniwersytet Gdański

Katedra Makroekonomii

 

Zobacz mnie na GoldenLine

Zobacz mnie na Facebook

Zobacz mnie na LinkedIn

Inne

 • Ekspert II stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w dziedzinach „Wsparcie pośrednie przedsiębiorstw” oraz „Infrastruktura B+R” 

 • Ekspert techniczno-technologiczny w dziedzinie wsparcia (kategoria interwencji): inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w ramach Regionalnej Bazy Ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Ekspert wpisany na listę krajową Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, powołany do oceny wniosków aplikacyjnych o fundusze unijne z dziedziny infrastruktura B+R oraz wsparcie pośrednie przedsiębiorstw (w latach 2007-2013)
 • Członek Zarządu Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych (BISER - http://www.balticana.org/) działającego na rzecz wspierania rozwoju regionalnego i lokalnego na obszarze Polski północnej
 • Członek Zarządu Krajowej Fundacji Kultury Przedsiębiorczości działającej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
 • Członek Grupy Strategicznej oceniającej projekty złożone w ramach Poddziałania 1.5.1 Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Baltic Sea Region INTERREG III B - ekspert w projekcie East-West Window prowadzonym przez NORDREGIO i łotewskie ministerstwo rozwoju (2008)
 • Publikacje w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Gazecie Bankowej oraz książce “Młodzi końca wieku“.
 • Audytor w ramach programów realizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą (Gmina Fair Play, Przedsiębiorstwo Fair Play, Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców)
 • Udział w pracach studialnych dotyczących powstania Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni (2001)
 • Współpraca z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową (w ramach przygotowania i realizacji szkoleń z zakresu clusteringu)
 • Współpraca z Urzędem Marszałkowski w Gdański (Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego) w zakresie przygotowanie wniosku SIRISO- Sustainable Interface between Regional Strategies and Operation składanego do Komisji Europejskiej (INNO-Net)
 • Sędzia koszykówki - lata 2000-2003