Andrzej Poszewiecki, Uniwersytet Gdański

Katedra Makroekonomii

 

Zobacz mnie na GoldenLine

Zobacz mnie na Facebook

Zobacz mnie na LinkedIn

Konferencje

 • Konferencja Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych - prezentacja “Odpowiedzialność spoleczna i biznesowa instytucji finansowych jako mierzalna wartość rynkowa dla klienta. Budowa projektu certyfikacyjnego dla polskich instytucji finansowych”, Sopot, maj 2009
 • Konferencja Innowacyjna gospodarka - nowy rynek bankowości MSP. Budowa partnerstwa banków, funduszy i przedsiębiorców w rozwoju innowacyjnej gospodarki - referat “Klienci z biznesu technologicznego o bankach. Prezentacja wyników badań klientów banków, uczestników konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców 2007 r.”, Warszawa, maj 2008
 • Konferencja Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. Teoria i praktyka - referat “Relacje pomiędzy innowacjami a wzrostem gospodarczym”, Sopot, maj 2008
 • Konferencja Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemy rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym - referat “Prezentacja głównych zalożeń podręcznika Samorządowy monitoring legislacyjny. Monitoring prawa lokalnego i regionalnego przez partnerów spolecznych“, Warszawa, listopad 2007
 • Konferencja Społeczna odpowiedzialność biznesu - moda czy konieczność - referat “Wplyw spolecznej odpowiedzialności i etyki biznesu na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw”, Olsztyn, czerwiec 2007
 • Konferncja Doświadczenia Spolecznej Odpowiedzialności Biznesu - referat “Wplyw spolecznej odpowiedzialności i etyki biznesu na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw”, Kraków, czerwiec 2007
 • Konferencja Wpływ spolecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami - referat “Kontrowersje wokół społecznej odpowiedzialności biznesu”, Sopot, maj 2007
 • Konferencja innowacyjna bankowość małych i średnich przedsiębiorstw. Oceny, idee, wzorce, modele - referat “Analiza porównawcza przyjazności tradycyjnych i elektronicznych kanałów bankowości MSP”, Warszawa, maj 2007
 • Konferencja Sustainable Tourism in Coastal Areas and Archipelagos of The Baltic, Karlskrona, kwiecień 2007
 • Konferencja Rzetelne praktyki legislacyjne podstawą wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości. Możliwości współpracy władz publicznych i partnerów społecznych - referat “Ocena preferencji przedsiębiorców w zakresie stosowania zagranicznych praktyk legislacyjnych do usprawnienia ustawodastwa gospodarczego w Polsce”, Warszawa, styczeń 2007
 • Konferencja E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia - referat “Efektywność transferu wiedzy poprzez e-learning” (wspólnie z W. Bizonem), Gdańsk, czerwiec 2006
 • Konferencja Czynniki Rozwoju Regionalnego - referat “Regionalne strategie innowacji Polski północno-wschodniej”, Białystok, kwiecień 2006
 • Konferencja Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej - referat “Regionalne strategie innowacji w Europie Bałtyckiej” (wspólnie z dr W. Toczyskim), Ciechocinek, wrzesień 2005
 • Konferencja Rozwój i polityka gospodarcza Polski - referat “Regionalne strategie innowacji - sznasa na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki”, Sopot, czerwiec 2005
 • Konferencja Czynniki Rozwoju Regionalnego Polski Północno-Wchodniej - referat ” Regionalne Strategie Innowacyjności jako sposób na wzrost konkurencyjności regionów na przykladzie wojewodztwa warmińsko-mazurskiego”, Białystok, kwiecień 2005
 • Konferencja Innowacyjne regiony Europy - partnerstwo i współpraca gospodarcza, Poznań, czerwiec 2004
 • Konferencja innowacje w marketingu 2003 - referat “Polski telemarketing - sytuacja obecna i perpektywy rozwoju”, Sopot, październik 2003
 • Konferencja przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską - referat “Kultura jakoo czynnik wpływający na funkcjonowanie korporacji transnarodowych w Polsce”, Sopot, czerwiec 2003
 • Konferencja Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki - referat “Parki naukowo-technologiczne - pomorska szansa w biotechnologii”, Sopot, czerwiec 2002