Andrzej Poszewiecki, Uniwersytet Gdański

Katedra Makroekonomii

 

Zobacz mnie na GoldenLine

Zobacz mnie na Facebook

Zobacz mnie na LinkedIn

Projekty naukowe

 • Regionalne sieci wpsółpracy w obszarze Morza Bałtyckiego (w oparciu o hierarchiczną analizę skupień). Nr projektu 3440-5-0117-9 (realizowany w ramach badań własnych UG) (2009)
 • Projekt wdrożenia nowoczesnych elementów ksztalcenia w Uniwersytecie Gdańskim - projekt realizowany w ramach działania 4.1.1 PO KL, 2008-2010; współautor (wspólnie z W. Bizonem) modułu Studenckie inicjatywy gospodarcze, realizowanego w ramach zadania Akademickie kursy kształcenia na odleglość
 • Elektroniczne rzecznictwo interesów spolecznych w samorządzie. Nowoczesne narzedzia informowania i rzecznictwa lokalnego; projekt realizowany w ramach umowy z Funduszem Współpracy, autor części materiałów szkoleniowych dla przedstawicieli gmin oraz współprowadzący warsztaty szkoleniowe dla gmin i partnerów społecznych (2008)
 • Rola innowacyjności w rozwoju regionów peryferyjnych. Analiza na przykładzie krajów obszaru Morza Bałtyckiego. Nr projektu 3430-5-0194-7 (realizowany w ramach badań własnych UG) (2007)
 • Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka. Nr projektu 3440-5-0109-6,  (2006)
 • Pomiar efektów transferu wiedzy ekonomicznej poprzez wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych. Nr projektu 3430-5-0293-5 (projekt przygotowawczy do grantu KBN) (2005-2006)
 • Agora - Network Sustainable Tourism Development in The Baltic Sea Region - międzynarodowy projekt finansowany w ramach Interreg III B dotyczący rozwoju turystyki zrónoważonej - kierownik projektu (2005-2006)
 • Baltic Sea Virtual Campus - Transregional Management (BSVC) - międzynarodowy projekt finansowany w ramach Interreg III B (2005-2006); współautor modułów:
  - “Microeconomics environment for setting up new business and European collaboration”
  - “Macroeconomics environment for setting up new business and European collaboration”
 • Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych malych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym - projekt współfinansowany przez UE w ramach programu Wzmocnienie działań dotyczących rzecznictwa i monitoringu - komponent 2, numer referencyjny PL 2004/016-829.01.02.02 w ramach Programu Śrdoki Przejściowe “Zwiększenie świadomości spolecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”. Nr umowy 81774/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829.01.02.02/RM/47 - konsultant
 • Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy - projekt w ramach Inicjatywy Współnotowej EQUAL - konsultant
 • Budowa uczciwych praktyk legislacyjnych - ograniczenie przestrzeni dla korupcji w biznesie - projekt współfinansowany przez Komisję Europejską, Generalny Dyrektoriat Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa
 • Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw - współautor raportu
 • Udział w pracach związanych z przygotowaniem raportu dotyczącego budowy uczciwych praktyk legislacyjnych - współautor raportu “Praktyki rzetelnej legislacji gospodarczej. Doświadczenia światowe i możliwości ich adaptacji do warunków polskich”