Andrzej Poszewiecki, Uniwersytet Gdański

Katedra Makroekonomii

 

Zobacz mnie na GoldenLine

Zobacz mnie na Facebook

Zobacz mnie na LinkedIn

Publikacje

 • Podsumowanie. Zestawienie najlepszych praktyk, [w:] Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizm antykorupcyjny w praktyce przedsiębiorstw, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2008
 • Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, (red. naukowy wspólnie z P. Kulawczukiem), FRUG, Gdańsk 2007
 • Kontrowersje wokół społecznej odpowiedzialności biznesu, [w: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwamired. nauk. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, FRUG, Gdańsk 2007
 • Elektrociepłownie Wybrzeże SA. Nasza misja to energia, [w:] Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, red. nauk. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, FRUG, Gdańsk 2007
 • Systemy Sieciowe Sevenet sp. z o.o.. Inwestor w kapitał ludzki, [w:] Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, red. nauk. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, FRUG, Gdańsk 2007
 • Sektor MSP o bankach, wspólnie z P. Kulawczukiem, Gazeta Bankowa, nr 24/2007
 • Praktyki rzetelnej legislacji gospodarczej. Doświadczenia światowe i możliwości ich adaptacji do warunków polskich, wspólnie z M. Bąk, P. Bednarz, P. Kulawczuk, A. Kulawczuk, A. Szcześniak, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2007
 • Bankowość tradycyjna a internetowa, wspólnie z P. Kulawczukiem, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, nr 9 (66)/2007
 • Kobiece banki, Gazeta Bankowa, nr 39/2007
 • Gospodarka oparta na wiedzy a regionalne strategie innowacji, [w:] Efektywność gospodarki opartej na wiedzy, red. T. Kamińska, J. Fryca, B. Majecka, UG, Gdańsk 2007
 • Gminy coraz lepiej pozyskują inwestorów, wspólnie z M. Lachs, Gazeta samorządu i administracji, 22/2007
 • Studia przypadku współpracy organizacji przedsiębiorców z samorządami w zakresie konsultacji prawa gospodarczego i decyzji rozwojowych, [w:] Samorządowy Monitoring Legislacyjny. Monitorowanie prawa lokalnego i regionalnego przez partnerów społecznych, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2007
 • Polityka konsultacji społecznych realizowana przez Urząd Miasta Krosna, [w:] Samorządowa demokracja partycypacyjna. Najlepsze praktyki konsultacji prawa samorządowego z partnerami społecznymi. Wartości i zasady rzetelnych konsultacji, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2007.
 • Polityka konsultacji społecznych realizowana przez Gminę Miasta Kutno, [w:] Samorządowa demokracja partycypacyjna. Najlepsze praktyki konsultacji prawa samorządowego z partnerami społecznymi. Wartości i zasady rzetelnych konsultacji, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2007
 • Polityka konsultacji społecznych realizowana przez Urząd Miasta Słupska, [w:] Samorządowa demokracja partycypacyjna. Najlepsze praktyki konsultacji prawa samorządowego z partnerami społecznymi. Wartości i zasady rzetelnych konsultacji, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2007
 • Polityka współpracy z partnerami społecznymi przy tworzeniu prawa samorządowego w Hrabstwie North Yorkshire, Wielka Brytania, [w:] Samorządowa demokracja partycypacyjna. Najlepsze praktyki konsultacji prawa samorządowego z partnerami społecznymi. Wartości i zasady rzetelnych konsultacji, red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2007
 • Regionalne strategie innowacji w Europie Bałtyckiej, wspólnie z W. Toczyski [w: Polityka rozwoju Europy środkowowschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. (red. W. Karaszewski, S. Kunikowski), Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2006
 • Rola instytucji i innowacji w Regionie Bałtyckim, wspólnie z W. Bizonem, Kwartalnik Naukowy Pieniądze i Więź" nr 4/2006
 • Efektywność transferu wiedzy poprzez e-learning, wspólnie z W. Bizonem, [w:] E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2006
 • Regionalne Strategie Innowacyjności jako sposób na wzrost konkurencyjności regionów na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej, WSAP, Białystok 2005
 • Regionalne strategie innowacji - szansa na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki, [w:] Polska gospodarka w UE. Innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania, FRUG, Gdańsk 2005
 • W poszukiwaniu sposobów na wzrost konkurencyjności regionów - analiza Regionalnej Strategii Innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego, Kwartalnik Naukowy Pieniądze i Więź, nr 1/2005
 • Parki naukowo-technologiczne - pomorska perspektywa, [w:] Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, SGH, Warszawa 2005
 • Znaczenie innowacji dla procesu wzrostu gospodarczego, Kwartalnik Naukowy Pieniądze i Więź, nr 4/2003
 • Innowacje w marketingu, Uniwersytet Gdański, Sopot 2003, s. 109 -118
 • Przedsiębiorstwo i gospodarka Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską. Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2003, s. 69-88
 • Parki naukowo-technologiczne. Gdyńska perspektywa. Kwartalnik Naukowy Pieniądze i Więź, 2/2002
 • Telemarketing - sposobem zwiększenia efektywności obsługi klienta, Kwartalnik Naukowy Pieniądze i Więź, 3-4/2002
 • Telefoniczny klient - rola marketingu bezpośredniego w budowaniu lojalności klienta, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wydawnictwo Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 117-124.